Visie & missie

Visie en missie

Financiële steun aan meisjesstudenten in Kabul is nodig omdat intelligente en gemotiveerde maar arme Afghaanse meisjes in Kabul zonder deze steun hun studie niet kunnen beginnen of afronden. In Afghanistan is onderwijs gratis, de bijkomende kosten zoals leermiddelen voor de middelbare school en universiteit, extra cursussen zoals Engels, Wiskunde en computercursussen en het vervoer moeten worden betaald en velen kunnen die kosten niet zelf betalen.

De Stichting Ariana Studiefonds voor Afghaanse vrouwen geeft een maandelijkse studietoelage aan meisjes die de middelbare school volgen en aan meisjes die een universitaire studie volgen in Kabul. Zij gaan naar verschillende middelbare scholen in Kabul en bezoeken verschillende universiteiten. Zij studeren Medicijnen, Engels, Banking, Spaans, Rechten en Psychologie. Wij streven ernaar om (uiteindelijk) in totaal en gelijktijdig een stabiel aantal van 30 – 40  kinderen in opleiding te hebben. Gemiddeld krijgt een student 35 euro en een scholier 25 euro. In uitzonderlijke gevallen kunnen scholieren/studenten in aanmerking komen voor 50 euro donaties per maand.

Onder de Afghaanse vrouwen heeft 85% geen officiële opleiding genoten, het merendeel is analfabeet. Hun toekomst ligt in het huishouden en moederschap. Van de jongens gaat ongeveer 45% naar school; drie keer zoveel als meisjes. [bron: UN Data, Cia World Fact Book, Afghanistan Relief Organisation] Onderwijs geeft vrouwen nu en in de toekomst een betere kans op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk leven waardoor Afghanistan ook in de toekomst voor iedereen veiliger kan worden. Er is een gebrek aan middenkader omdat de vorige generatie opgeleide vrouwen voor een groot deel het land ontvlucht zijn. Tijdens het schrikbewind van de Taliban mochten meisjes niet naar school gaan en mochten vrouwen niet buitenshuis werken. De onderwijskansen voor meisjes zijn niet altijd zo slecht geweest in Afghanistan. Hoop en wanhoop, moderniteit en `middeleeuwen` wisselen elkaar af zowel in het verleden als nu.

De afgestudeerde meisjes vormen straks de nieuwe middenklasse van goed opgeleide vrouwen die het geteisterde land weer op de been helpen. Zij zullen zich over enige jaren, als de economie het toelaat als arts, verpleegster, docent, accountant, jurist of piloot inzetten om de infrastructuur en de economie te verbeteren en de beeldvorming over Afghaanse vrouwen te veranderen.

 

Doelstelling

Stichting Ariana heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk en is gericht voor onbepaalde tijd. Stichting Ariana wil bevorderen dat vrouwen in Afghanistan een gelijkwaardige maatschappelijke positie kunnen verwerven. Hiertoe ondersteunt Stichting Ariana, in samenwerking met haar partnerorganisatie Empowerment Center for Women (ECW) in Kabul (voorheen Education Centre for Women), jonge vrouwelijke studenten bij het realiseren van hun studieplannen in het middelbaar en hoger onderwijs. Dat stelt hen in staat zélf hun toekomst te bepalen en zélf hun situatie te verbeteren.

De ondersteuning bestaat uit maandelijkse financiële toelagen en studiebegeleiding door de partnerorganisatie ter plekke. Stichting Ariana treedt op als fondsenwervende organisatie vanuit Nederland. Naast fondsenwerving vindt er om de een a twee jaar een Afghanistanreis plaats, waarbij  een persoon vanuit het bestuur ECW en de leerlingen in Kabul bezoekt met als doel: selecteren van de leerlingen en het houden van (jaarlijkse) voortgangsgesprekken. Daarnaast is onze doel met Afghanistanreis om in Afghanistan motiverende en begeleidende lezingen te geven aan de leerlingen en een dialoog te houden; d.w.z. ideeën uitwisselen over hoe wij onze rol nog sterker kunnen maken en ons in de toekomst kunnen uitbreiden met het Studiefonds voor Afghaanse vrouwen en daarmee bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. De stichting zal de tijd nemen om met ze te praten en stil te staan bij de obstakels die zij in het dagelijkse leven als vrouw zijnde tegenkomen. Voorts zal zullen er meeloopdagen met de scholieren studenten plaatsvinden; om het onderwijs van dichtbij te zien en ervan een verslag te kunnen doen voor de donateurs.

 

Activiteiten

Fondsenwerven

Een van de doelstellingen van Stichting Ariana is fondsenwerven voor de studietoelagen van Afghaanse studenten. Dit doen we d.m.v. het geven van lezingen en  voorlichting over  het studiefonds, kookworkshops,  exposities en benefietbijeenkomsten en door de verkoop van publicaties.

 

Foto: Stichting Ariana en de vrijwilligers van Humanitas Samenspraak Maastricht, tijdens een kookworkshop wat door Stichting is gegeven. Oktober 2014.

 

Samenwerken

Stichting Ariana werkt nauw samen met partnerorganisatie ECW, het ‘Empowerment Center for Women’ in Kabul. De activiteiten van ECW bestaan uit het uitdelen van de maandelijkse studietoelagen, het begeleiden en ondersteunen van de leerlingen en het rapporteren van de studievorderingen aan stichting Ariana, studiefonds voor Afghaanse vrouwen.

Stichting Ariana schrijft het vervolgens uit en publiceert jaarlijks voor donateurs. Stichting Ariana houdt middels de nieuwsbrieven en verslagen de donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte. Daarnaast zorgt de Stichting voor het financiële jaarverslag.

De Afghaanse bestuursleden van Stichting Ariana vertalen de brieven van de meisjesstudenten van het Dari in het Nederlands en houden telefonisch/e-mail contact met het ECW. Stichting Ariana draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het studiefonds. Er wordt getracht maandelijks contact met het ECW te hebben.

Om de een a twee jaar vindt er een reis naar Afghanistan plaats om de leerlingen van dichtbij te zien, voortgangsgesprekken te houden, begeleidende en motiverende lezingen te geven, nieuwe leerlingen te selecteren, mee te lopen met de leerlingen en samen met de leerlingen en onze partner-organisatie te kijken naar verbeterpunten voor zowel de stichting als ECW.

 

Foto: de ontmoeting van de voorzitter van Stichting Ariana met ECW en de leerlingen in het ECW kantoor in Kabul, Afghanistan. November 2015.

 

Selecteren

De selectie vindt plaats door stichting Ariana. Om de een a twee vindt er een Afghanistanreis plaats waarbij er een persoon uit het bestuur ECW en de leerlingen bezoekt in Kabul. Een van de doelen hiervan naast de selecties die hele jaar door kunnen plaatsvinden is om in de periode ook nieuwe leerlingen te selecteren.

Stichting Ariana heeft in samenspraak met de partnerorganisatie ECW de doelgroep van het studiefonds beperkt tot meisjes en vrouwen tot 25 jaar in Kabul. De geografische beperking tot Kabul is gemaakt, omdat de hoofdstad meisjes en vrouwen meer studiemogelijkheden biedt en de doelstellingen realiseerbaar maakt. Vroeger kozen we ervoor om per familie een gezinslid te subsidiëren, dit is echter niet meer het geval. Het was namelijk oneerlijk tegenover de andere meisjes in de familie die ook graag wilden studeren maar de financiële middelen er niet voor hadden. Ook laten wij in uitzonderlijke gevallen privéscholen toe; er zijn namelijk meisjes die graag naar school willen maar hun ouders door persoonlijke redenen (redelijk/onredelijk) de meisjes niet naar school laten omdat zij bang zijn voor openbare scholen. Wij streven er naar om ook deze meisjes te helpen.

Gemiddeld krijgt een student 35 euro en een scholier 25 euro. In uitzonderlijke gevallen kunnen scholieren/studenten in aanmerking komen voor 50 euro donaties per maand.

 

Foto: enkele leerlingen van Stichting Ariana op het ECW kantoor. Foto is genomen tijdens het bezoek van de voorzitter aan ECW, gedurende de lezingen en voortgangsgesprekken in november 2015.

 

Verslaglegging

Het schoolsysteem in Afghanistan verschilt uiteraard van het Nederlandse, voor uw begrip willen wij hierbij een korte uitleg hierover geven.  Het Academische jaar voor basis- en middelbare scholieren begint op 20 maart en eindigt op 20 op november. Voor studenten begint het academisch jaar op 20 maart en eindigt op 20 januari. In februari vindt het Concoursexamen plaats. Dit is een gestandaardiseerd staatsexamen voor scholieren. Op basis van de resultaten wordt bepaald tot welke vervolgopleidingen de scholier toegang krijgt. De studietoelages worden sinds het bezoek van Afghanistan in november 2015 ook in de vakanties doorbetaald, dit vanwege het feit dat de leerlingen in de vakantie aan cursussen deelnemen en zich voorbereiden voor het Concourexamen of het volgende academische jaar. Vanwege het feit dat eind januari het academisch jaar eindigt voor studenten, krijgen wij in Nederland de voortgangsverslagen veelal medio maart. Dit is de reden waarom de voortgangsverslagen binnen 6 maanden na de afloop van het boekjaar samen met het financiële jaarverslag gepubliceerd zullen worden.

Meer informatie over het schoolsysteem kunt u terugvinden in onze nieuwsbrief 22 van 2015, jaargang 12.

 

Begeleiding

De begeleiding bij de studie bestaat uit een maandelijkse financiële toelage. Hiermee kunnen de studenten in ieder geval boeken en materialen kopen, aanvullende cursussen en de reiskosten betalen. De maandelijkse toelage bestaat gemiddeld uit 25 euro voor een middelbare school student en 35e euro voor een student aan de universiteit. In uitzonderlijke gevallen kunnen scholieren/studenten in aanmerking komen voor 50 euro donaties per maand. Deze bedragen kunnen naar omstandigheden (bijv. bij te weinig fondsenwerving) jaarlijks wijzigen (d.w.z. studietoelage kan verhoogd/verlaagd worden). Het ECW zorgt voor de uitbetaling en begeleidt indien nodig de studenten verder bij het studieverloop. Zo houden ze voortgangsgesprekken en motiveren zij de studenten hun studie voort te zetten ondanks vaak hun moeilijke thuissituaties. Voorts  helpen zij de afgestudeerden bij het vinden van een passende baan.

Om de een a twee jaar vindt er een Afghanistanreis plaats waarbij er een persoon uit het bestuur ECW en de leerlingen bezoekt in Kabul. Een van de doelen hiervan is om bijeenkomsten te houden in het ECW-kantoor en naast voortgangsgesprekken de leerlingen ook van begeleidende en motiverende lezingen te voorzien.