De voortgang van de leerlingen 2016-2017

In deze nieuwsbrief laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt.

We zullen in dit verslag kort stilstaan bij de missie van Stichting Ariana en waarom deze missie zo belangrijk is. Verder willen wij in deze nieuwsbrief onze donateurs op de hoogte stellen van de studievoortgang van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd. Deze studenten en scholieren zullen in deze nieuwsbrief bekend worden gemaakt, aan de hand van hun levensverhalen en foto’s. Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden.

Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Stichting Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

Aankondiging schooljaar 2017

 

 

Beste donateur,

 

Het is alweer november 2016! Vorig jaar in november is een deel van Stichting Ariana team in Afghanistan geweest om daar een dialoog te houden met onze partnerorganisatie Education Centre for Woman en onze studenten en scholieren. Wij hebben samen met onze scholieren, studenten en partnerorganisatie ideeën uitgewisseld hebben over hoe wij onze rol nog sterker kunnen maken en ons in de toekomst kunnen uitbreiden met het Studiefonds voor Afghaanse vrouwen en daarmee bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. Voorts hadden wij enkele dagen meegelopen met de Stichting Ariana studenten en nieuwe scholieren en studenten aangenomen voor het schooljaar 2016 wat nu zijn einde lijkt te bereiken.

Het einde van 2016 betekent voor u als donateur dat er binnen enkele maanden een nieuwe jaarverslag en een nieuw financieel jaarverslag zal verschijnen op de website. In onze jaarverslag zult u op de hoogte gesteld worden van de studievoortgang van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd. Ook zullen de nieuwe studenten en scholieren bekend worden gemaakt die in 2017 met hun studiejaar zullen starten.

Momenteel kunnen wij u alreeds meedelen dat onze studenten en scholieren hun studietoelage van augustus, september, oktober en november ontvangen hebben. Ondanks dat onze studenten en scholieren uit kansarme gezinnen komen en de wintermaanden het ze absoluut niet makkelijk zal maken, geeft uw donatie ze wel hoop om door te zetten! Wellicht een leuk weetje: het feit dat grote delen van het land bestaat uit bergen en hoogvlaktes zorgt ervoor dat er grote verschillen zijn binnen temperaturen; zo heet als de zomers kunnen zijn, zo koud kan het in de wintermaanden zijn!

Wij danken u voor uw geduld en tenslotte voor uw interesse, uw steun en uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

 

Stichting Ariana