Stichting Ariana studiefonds is op zoek naar ervaren bestuursleden

Stichting Ariana studiefonds voor Afghaanse vrouwen werft sinds 2004 fondsen ten behoeve van meisjesstudenten in Kabul, Afghanistan. De stichting geeft aan 60 meisjes, 28 middelbare scholieren en 32 meisjesstudenten tussen 15 en 25 jaar in Kabul een studietoelage van 40 resp. 50 euro per maand.

Met de financiele steun van Ariana studiefonds worden intelligente en gemotiveerde maar arme Afghaanse meisjes in Kabul in de gelegenheid gesteld hun studie te beginnen of af te ronden.

 

De doelstellingen van de stichting zijn het bevorderen van:

  • Educatie van gemotiveerde vrouwelijke studenten in Afghanistan die anders geen kans hebben om een studie te beginnen of af te ronden.
  • Emancipatie van vrouwen in Afghanistan zodat zij als een goed opgeleid vrouwelijk middenkader deel kunnen nemen aan de opbouw van Afghanistan.
  • Solidariteit tussen Nederlanders, Afghaanse-Nederlanders en Afghanen.

 

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij zijn op zoek naar (ervaren) bestuursleden die zich met name met de kernactiviteit van de Stichting bezig gaan houden: fondsenwerving. Naast fondsenwerving verwachten wij interesse om in teamverband activiteiten te organiseren en ambassadeur te zijn van de stichting.

 

Heb je interesse?

Stuur ons dan je CV en een korte motivatie toe door naar:  mw. S. F. Wahedi, stichtingariana@gmail.com