Partner in Afghanistan

Onze partner in Afghanistan is het Empowerment Center for Women (ECW) in Kabul. Projectmanager aldaar en contactpersoon voor Stichting Ariana is mevr. Arezo Qanih. Zie: http://www.paxpopuli.org/be-inspired/ecw/ en http://www.ecw-af.org/

 

Het ECW

  • selecteert en begeleidt de studenten
  • betaalt de studenten iedere twee maanden contant uit
  • stuurt aanmeldingsbrieven en foto’s van de studenten naar Stichting Ariana
  • rapporteert tweemaandelijks over de besteding van de financiële middelen
  • rapporteert jaarlijks over de studievorderingen van de meisjes en vrouwen
  • geeft o.a. ook alfabetiseringscursussen in 21 provincies, beroepstrainingen, peace-building workshops en
    trainingen over rechten van vrouwen en kinderen in veel dorpen en steden

 

De Afghaanse bestuursleden van Stichting Ariana vertalen de brieven van de meisjesstudenten van het Dari in het Nederlands en houden maandelijks telefonisch contact met het ECW.

De controle op de besteding van de financiële middelen is goed en er blijft niets aan de strijkstok hangen.

 

Contactpersonen ECW:
– Arezo Qanee 1e contactpersoon
– Sajia Mahmoudy 2e contactpersoon
– Malika Qanee 3e contactpersoon

 

ariana-ecw

Foto: De ontmoeting met ECW in het ECW-kantoor in Afghanistan (november 2015). Van links naar rechts: dhr. W. Hamayoun (begeleider Stg. Ariana in Afghanistan), dhr. M. S. Asghari (secretaris Stg. Ariana), mw. M. Qanee (ECW), mw. S.F. Wahedi (voorzitter Stg. Ariana), mw. S. Mahmoody (contactpersoon van ECW).