Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid

Stichting Ariana heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk. Zoals in de statuten vermeld genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. We hanteren echter het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op vacatiegeld. Er geld geen limiet aan de vergoeding; alle gemaakte en aangetoonde kosten die met het vrijwilligerswerk te maken hebben, kunnen worden vergoed. Over deze vergoeding is men geen belasting schuldig. Bij kosten kunt u denken aan reiskosten (en verblijfkosten in Afghanistan), maar ook andere kosten zoals papier, postzegels en eventuele hulp van een notaris of een boekhouder. Onder het onderwerp financiën en declaratiereglement in het beleidsplan kunt hierover meer terug vinden.