Over Ariana

Stichting Ariana is in oktober 2003 opgericht door zes vrouwen: J. Frantzen, A. van der Helm, R. de Kanter, F. Zeman, A. Khalil en N. Haroon.  Stichting Ariana begon met de ondersteuning van drie vrouwelijke studenten in Kabul in 2004. Het bestuur bestond tot 2013 uit R. de Kanter, A. Khalil en A. Lewerissa.

Per ingang van 2013 is het stokje overgedragen aan een nieuwe jonge lichting gedreven bestuurders; mw. F. Wahedi (voorzitter) en  mw. Manojlovic (penningmeester).

In december 2015 is er een bestuurswisseling geweest en bestaat het nieuwe en huidige bestuur uit: mw. F. Wahedi (voorzitter), mw. H.B. Riaz (penningmeester) en dhr. M.S. Asghari (secretaris). Het bestuur wordt ondersteund door drie vrijwilligers; mw. A. Wahedi, mw. Girowal-Rahman en mw. Manojlovic.

In tien jaar is ruim een kwart miljoen euro naar Kabul overgemaakt voor de ondersteuning van het onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen. Onze streven is om een stabiel aantal van (in 2018 minimaal) 45 meisjes en vrouwen te ondersteunen met een studietoelage.

De stichting verkeerde soms in zwaar weer maar gaat door met werken aan verbetering van het onderwijs aan Afghaanse meisjes en vrouwen tussen 12 – 25 jaar. In Nederland hebben jongeren van die leeftijd alle kansen. In Kabul is dat zoals bekend niet het geval. Hoger onderwijs is belangrijk voor meisjes en vrouwen, en voor het land. Meisjes moeten de kansen krijgen om verder te leren, om zich te scholen in wiskunde, biologie, scheikunde, aardrijkskunde, computervaardigheden. Meisjes moeten kunnen studeren medicijnen, rechten, verpleegkunde, lerarenopleiding zodat zij na hun afstuderen hun familie kunnen helpen en hun bijdrage kunnen leveren aan de wederopbouw van hun land. Zij moeten zich kunnen weren in een vrouwonvriendelijke samenleving vol geweld tegen vrouwen. Scholing maakt hun weerbaar. Zij hebben een belangrijke taak in hun moeilijke leven en wij geven hun de financiële mogelijkheden om door te leren. In Kabul wisselen angst en hoop elkaar af. Angst voor geweld en hoop van meisjes in de bloei van hun leven. Met een diploma van een highschool of universiteit hebben zij de kans op een betere toekomst en een beter leven dan dat van hun moeders. Zij snakken ernaar om hun opleiding in Kabul af te kunnen maken en wij helpen hen met behulp van uw royale donatie daarbij.