Nieuwsbrief 23, jaargang 12

In deze nieuwsbrief  laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt. Afghanistan is de afgelopen tijd iets vaker in het nieuws geweest. Deze nieuwsberichten laten een verdeeld land zien met name over de positie van de vrouw. Aan de ene kant protesteren mannen gekleed in boerka’s tegen het geweld van vrouwen. Aan de andere kant het grimmige publiekelijk lynchen en verbranden van het lichaam van Farkhunda. In deze nieuwsbrief zullen we deze gebeurtenissen verder belichten.

 

St. Ariana

Foto: St. Ariana scholieren en studenten in het kantoor van onze partner organisatie ECW in Kabul, tijdens het uitdelen van de maandelijkse studietoelages.

 

Voorts zullen wij het bijzondere verhaal van een van onze jongste Ariana scholiere, namelijk Kirishna S. Aqaa, vertellen. Daarnaast willen wij u met trots kort meedelen over de TEDx conferentie wat op 15 april 2015 in het Koninklijke militaire academie plaatsvond. De voorzitter van Stichting Ariana, mw. Wahedi, was voor deze conferentie uitgenodigd om haar levensverhaal en inbreng voor een betere wereld aan een zaal van 500 man te vertellen.

 

Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.
Klik hier voor de volledige versie van de Nieuwsbrief juni 2015.