Nieuwsbrief 22, jaargang 12

In deze nieuwsbrief en jaarverslag laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt.

Voorts willen wij middels deze nieuwsbrief onze donateurs op de hoogte brengen van de studievoortgang van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd.

Bovendien vindt u in deze nieuwsbrief dankbrieven (van de scholieren en studenten) die uit Afghanistan gestuurd zijn voor de donateurs. De brieven zijn naar het Nederlands vertaald.
Ook kunt u een kort verslag lezen over het leven van een Afghaanse vrouw in Afghanistan en een indruk krijgen over het leven wat voor ons hier in Nederland bijna niet voor te stellen is, echter helaas daar de werkelijkheid blijkt te zijn.

Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

Nieuwsbrief 22