Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief van Stichting Ariana, studiefonds voor Afghaanse vrouwen

April 2013. Jaargang 10, no.1

 

Tweede Lustrum Ariana
De Stichting Ariana zal dit jaar haar tweede lustrum vieren, en wel op 4 oktober 2013 in Maastricht. Wij zijn trots op de resultaten van tien jaar ondersteuning van scholieres en studentes. Op 4 oktober laten we de resultaten van ons werk door de jaren heen zien.

U bent van harte uitgenodigd voor dit lustrum.

4 oktober 2013

locatie: Karl Dittrichtzaal

Bonnefantentraat 2 Maastricht

Tijd 13.00-17.00u

Aanmelding bij r.dekanter1@home.nl of anjetsky@hotmail.com

 

Afghaans Nieuwjaar

Op 23 maart heeft de Stichting Cultureel Afghaanse huis Hakim Sanay het bestuur van de Stichting Ariana uitgenodigd om samen met haar het Afghaanse Nieuwjaar te vieren en de voorzitter van de Stichting Ariana te bedanken voor haar 10 jaar lange inzet voor scholieren en studenten in Kabul. Chefkoks Nazifa Haroon, Asifa Khalil en Fariha Nedjarabi en leerling kok Ruth de Kanter kookten in het Mondiaal Centrum in Maastricht voor 35 gasten. Met het geld dat met de maaltijd werd verdiend, kunnen drie meisjes in Kabul een maand naar school.

 

Diploma highschool november 2012

Het Afghaanse schooljaar loopt van 22 maart tot november. In 2012 behaalden twaalf meisjes hun highschool diploma. In februari 2013 deden deze meisjes mee aan het landelijk concoursexamen, in de hoop dat zij voldoende punten zouden halen om toegelaten te worden tot een van de hogescholen en universiteiten in Kabul. Het aantal punten op het examen bepaalt tot welke studierichting de meisjes worden toegelaten. Tien meisjes haalden het concours en zijn op de volgende opleidingen toegelaten:

1 Mursal Tabish: university

2 Aqila Ghawharshad: university (Law)

3 Fahima Salam: university

4 Malina Estiqlal Maihan: university

5 Lima Ariana: institute

6 Benazir Ghawharshad: university (Law)

7 Atifa Bi Bi Aisha Sediqa: institute

8 Khosboi Ghalib: university

9 Freashta Ghalib: university

10 Wahida Electrinic: institute (Mechanic)

11 Nazarin

12 Mumtaz

De tien meisjes die voor het concoursexamen slaagden blijven een studietoelage van €50 per maand ontvangen van de Stichting Ariana. Nazarin en Mumtaz zetten hun studie niet voort.

In 2013 zitten acht van de 21 middelbare scholieren in klas 12; zij zullen in november 2013 hun diploma halen.

 

In 2013 ondersteunt de Stichting Ariana 60 meisjes en jonge vrouwen: 21 middelbare scholieren en 39 studenten.

 

ECW nu Empowerment Center

Het Educational Center for Women, onze partnerorganisatie in Kabul, heeft haar naam veranderd in Empowerment Center for Women. Het ECW geeft dit jaar een studietoelage aan een scholiere in klas 11 van de middelbare school. Zij en haar familie zijn als uitgeprocedeerde asielzoekers vanuit Nederland teruggestuurd naar Kabul. Het meisje zat hier op de middelbare school en was een goede leerling. Zonder middelen van bestaan zou zij in Kabul niet meer naar school kunnen gaan. Over deze familie wordt op 24 juni 2013 door de Vara een tv-documentaire uitgezonden.

 

Dank

Dit is de laatste bijdrage aan de nieuwsbrief van het `oude’ bestuur van de Stichting Ariana. Wij danken alle donateurs, stichtingen en fondsen voor hun donaties van de afgelopen tien jaar. Wij danken het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit van Maastricht en met name prof. dr. Maaike Meijer als directeur van het Centrum en als lid van het Comité van Aanbeveling en Wilma Lieben voor de tien jaar durende ondersteuning, het gebruik van het postadres, het gebruik van computer, kopieerapparatuur en telefoon, het versturen van nieuwsbrieven. Wij danken de gemeente Maastricht voor de jarenlange subsidie voor evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten, wij danken het Mondiaal Centrum voor de jarenlange samenwerking. Wij danken ook onze oud-bestuursleden, die er aan hebben bijgedragen dat Stichting Ariana kon uitgroeien tot een belangrijke fondswervende instelling voor leergierige meisjes in Kabul, die hopen op een beter leven dan dat van hun moeder.

Wij hebben tien jaar lang met veel inzet en betrokkenheid samengewerkt en hopen in de toekomst het nieuwe bestuur van Stichting Ariana met raad en daad bij te staan. Wij blijven betrokken bij het werk en het wel en wee van de Stichting en wensen het nieuwe bestuur heel veel succes toe.

Ruth de Kanter, Asifa Khalil en Anne Lewerissa

 

 

Stichting Ariana, studiefonds voor Afghaanse vrouwen

postgiro 82.45.118 AK Tegelen

Iban: NL22PSTB0008245118

Biccode: PSTBNL21; KvK nr. 140.78.50

mailadres: stichtingariana@gmail.com