Jubileumboek stichting Ariana 2003-2013

Ter gelegenheid van het tweede lustrum van Stichting Ariana verschijnt er een jubileumboek, Tien jaar ondersteuning aan vrouwelijke scholieren en studenten in Kabul 2003-2013. Het is samengesteld door Ruth de Kanter, die tien jaar voorzitter was van het bestuur van de stichting. Deelnemers aan de lustrumbijeenkomst in Maastricht op 4 oktober aanstaande, krijgen een exemplaar van het boekje.