Jaarverslag en financieel jaarverslag 2019

Foto: Stichting Ariana, voorzitter F. Wahedi, S. Mahmoody ECW en een leerling.

 

Geachte donateurs,

 

Hierbij willen wij u meedelen dat u per 1 juni 2019, het jaarverslag en het financieel verslag en prognose terug kunt vinden op de website. Het verslag gaat om het academisch jaar 2018 – 2019. Het jaarverslag zal onder andere het voortgangsverslag van het jaarlijkse bezoek (inclusief foto’s en verhalen) aan Afghanistan en de selectie van nieuwe en de voortgang van de bestaande leerlingen bevatten.

 

Voor het jaarverslag: klik hier

Voor het financieel jaarverslag en prognose: klik hier

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend,

Het bestuur van Stichting Ariana