Jaarverslag en financieel verslag studiejaar 2019-2020

Foto: Interview van mw. F. Wahedi (voorzitter van de stichting) met NOS , september 2019 Nederland.

 

Geachte donateurs,

 

Hierbij willen wij u meedelen dat u het jaarverslag en het financieel verslag en prognose terug kunt vinden op de website onder het kopje “organisatie”. De twee verslagen gaan over het academisch jaar 2019 – 2020. Het jaarverslag zal onder andere de voortgang van de leerlingen bevatten.

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend,

Het bestuur van Stichting Ariana