Jaarverslag en financieel jaarverslag 2017-2018

Foto: Stg Ariana leerlingen tijdens het Afghanistan bezoek in juli 2017. Leerlingen tonen het Stg Ariana visitekaartje.

 

Geachte donateurs,

 

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen dat het jaarverslag en het financieel jaarverslag van Stichting Ariana zoals ieder jaar eind mei op de website zal verschijnen. Het jaarverslag zal onder andere het voortgangsverslag van het jaarlijkse bezoek (inclusief foto’s en verhalen) aan Afghanistan en de selectie van nieuwe en de voortgang van de bestaande leerlingen bevatten.

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend,

Het bestuur van Stichting Ariana