Het jaarverslag en financiële prognose 2017 – 2018

Foto: selectie nieuwe leerlingen. Juli 2017, Afghanistan Kabul.

 

Geachte donateurs,

 

Hierbij willen wij u meedelen dat u per vandaag, 1 juni 2018, het jaarverslag en het financieel verslag en prognose terug kunt vinden op de website. Het verslag gaat om het academisch jaar 2017 – 2018. Het jaarverslag zal onder andere het voortgangsverslag van het jaarlijkse bezoek (inclusief foto’s en verhalen) aan Afghanistan en de selectie van nieuwe en de voortgang van de bestaande leerlingen bevatten.

 

Voor het jaarverslag: Klik hier .

Voor het financieel jaarverslag en prognose: Klik hier .

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend,

Het bestuur van Stichting Ariana