Eenmalige donatie

Wij zijn blij dat u Stichting Ariana geld wilt doneren om de opleiding of studie van jonge Afghaanse vrouwen mogelijk te maken. U kunt dat doen op rekeningnummer NL70 INGB 0008 245 118 t.n.v. Stichting Ariana, te Tilburg.

donatieformulier