Donateur worden

Wat kunt u doen om Stichting Ariana te ondersteunen?

  • U kunt donateur worden van het Ariana Studiefonds voor Afghaanse vrouwen en geld storten op rekeningnummer NL70 INGB 0008 245 118 t.n.v. Stichting Ariana, in Tilburg of u kunt een mail sturen naar stichtingariana@gmail.com onder vermelding van Donatie Stichting Ariana.
  • U kunt alleen of samen met collega’s, vrienden of familieleden een studente adopteren en gezamenlijk vanaf €20,- per maand doneren. U krijgt dan het verhaal van de studente en haar foto toegestuurd; als u wilt kunt u een brief schrijven aan de betreffende studente.
  • U kunt de naamsbekendheid van de Stichting vergroten door bijvoorbeeld de elektronische nieuwsbrief binnen uw kennissenkring  te versturen.
  • U kunt donateurs werven, het Ariana Studiefonds promoten in sociale media, een stukje in de plaatselijke pers plaatsen, een activiteit organiseren in uw woonplaats en informatiemateriaal van de Stichting verspreiden.

 

 

  • Bent u een donateur en wilt u belastingaangifte doen? Stichting Ariana is een ANBI-instelling. Het RSIN-nummer van de Stichting is 812759874. Donateurs van ANBI’s mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van hun belastbaar inkomen en genieten dus ook belastingvoordeel. Ook erfrechtelijke verkrijgingen zijn vrijgesteld van erfbelasting (bron: www.anbi.nl).

 

Bent u als lezer geïnteresseerd geraakt in de stichting of heeft u als donateur nog vragen? U kunt laagdrempelig contact met ons opnemen via het e-mailadres stichtingariana@gmail.com.