Nieuwsbrief 23, jaargang 12

In deze nieuwsbrief  laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt. Afghanistan is de afgelopen tijd iets vaker in het nieuws geweest. Deze nieuwsberichten laten een verdeeld land zien met name over de positie van de vrouw. Aan de ene kant protesteren mannen gekleed in boerka’s tegen het geweld van vrouwen. Aan de andere kant het grimmige publiekelijk lynchen en verbranden van het lichaam van Farkhunda. In deze nieuwsbrief zullen we deze gebeurtenissen verder belichten.

 

St. Ariana

Foto: St. Ariana scholieren en studenten in het kantoor van onze partner organisatie ECW in Kabul, tijdens het uitdelen van de maandelijkse studietoelages.

 

Voorts zullen wij het bijzondere verhaal van een van onze jongste Ariana scholiere, namelijk Kirishna S. Aqaa, vertellen. Daarnaast willen wij u met trots kort meedelen over de TEDx conferentie wat op 15 april 2015 in het Koninklijke militaire academie plaatsvond. De voorzitter van Stichting Ariana, mw. Wahedi, was voor deze conferentie uitgenodigd om haar levensverhaal en inbreng voor een betere wereld aan een zaal van 500 man te vertellen.

 

Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.
Klik hier voor de volledige versie van de Nieuwsbrief juni 2015.

Afghaanse nostalgie

Kabul, 1980, een bijeenkomst in de klas van mooie gestudeerde vrouwen, in een tijd waarin studeren iets ‘heel gewoon’ was voor zowel mannen als vrouwen.

 

11050259_811175675597977_3492602982323478946_n

 

Het was een tijd waarin vrouwen een keuze hadden. Een keuze om te spreken, een keuze over hun kleding en een keuze hoe te lopen op straat. Ze hadden een keuze om te studeren, ze hadden een keuze om zichzelf beter en onafhankelijk te maken. Niet alleen voor hun zelf, maar voor hun familie, voor hun gemeenschap en vaderland.

 

Wij, van Stichting Ariana, hopen dat er weer een dag komt dat meisjes voor zichzelf opstaan en gaan studeren zoals onze scholieren en studenten. Velen hebben de wil om te studeren en op deze manier onafhankelijk te worden in de mannencultuur wat in Afghanistan heerst. Echter kost studeren geld en kunnen de meisjes het financieel niet aan om te gaan studeren.

Met uw hulp kunnen wij nog meer meisjes een kans bieden om te gaan studeren en hun op deze manier een kans bieden op een toekomst in de Afghaanse maatschappij. U kunt voor dit doel geld overmaken naar ING-rekeningnummer NL70INGB008245118 in Rotterdam. Wij houden u op de hoogte van wat er met uw gift gebeurt.

(bron foto: onbekend)

Afghaanse mannen in boerka tegen vrouwenmishandeling

Voor het eerst in Afghanistan, zijn er op donderdag 5 maart in Kabul, meer dan tien mannelijke activisten in boerka de straat opgegaan om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen. Dit vond plaats nadat er kort geleden, in februari, een vrouwelijke activiste in een stalen vest die de vrouwelijke vormen illustreerde de straat op ging in protest tegen geweld tegen vrouwen.

mannen in boerka

 “Ik liep de straat op in boerka om te begrijpen hoe vrouwen zich in boerka voelen en hoe het is om in het dagelijkse leven lastig gevallen te worden. Ik wilde hun situatie begrijpen.”, zei een van de demonstranten.
Voor de toeschouwers was het iets nieuws: “Dit is de eerste keer dat ik zo een protest meemaak. Dit is een goede zet, het is een stap vooruit in het voordeel van de vrouwen.”

vrouw in stalen vest

Ondanks de toename van het geweld tegen vrouwen en verkrachting in Afghanistan en ondanks dat er toeschouwers waren die blij verrast reageerden, waren er helaas ook velen die de activisten in boerka en dit dappere meisje uitlachten.

Ondanks de vele tegenslagen en reacties hopen wij dat er in de toekomst nog meer moedige vrouwen en mannen de straat opgaan en opkomen voor geweld tegen vrouwen. Wij, van Stichting Ariana zijn m.n. blij verrast, dat er tegenwoordig in Afghanistan dappere Afghaanse mannen bestaan, die voor vrouwen opkomen en die voor vrouwen een verschil willen maken.

 

Voor video (BBC World) klik hier.

(bron nieuws en foto’s: www.tolonews.com, bbc persian)

Vacature nieuwe bestuursleden (fondsenwerving)

Stichting Ariana studiefonds voor Afghaanse vrouwen werft sinds 2004 fondsen ten behoeve van meisjesstudenten in Kabul, Afghanistan. De stichting geeft aan 51 meisjes, 19 middelbare scholieren en 32 meisjesstudenten tussen 15 en 25 jaar in Kabul een studietoelage van 30 resp. 40 euro per maand.

Met de financiele steun van Ariana studiefonds worden intelligente en gemotiveerde maar arme Afghaanse meisjes in Kabul in de gelegenheid gesteld hun studie te beginnen of af te ronden.

 

De doelstellingen van de stichting zijn het bevorderen van:

  • Educatie van gemotiveerde vrouwelijke studenten in Afghanistan die anders geen kans hebben om een studie te beginnen of af te ronden.
  • Emancipatie van vrouwen in Afghanistan zodat zij als een goed opgeleid vrouwelijk middenkader deel kunnen nemen aan de opbouw van Afghanistan.
  • Solidariteit tussen Nederlanders, Afghaanse-Nederlanders en Afghanen.

 

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij zijn op zoek naar (ervaren) bestuursleden die zich met name met de kernactiviteit van de Stichting bezig gaan houden: fondsenwerving. Naast fondsenwerving verwachten wij interesse om in teamverband activiteiten te organiseren en ambassadeur te zijn van de stichting.

 

Heb je interesse?

Stuur ons dan je CV en een korte motivatie toe door naar de bestuursvoorzitter en contactpersoon van de Stichting:  mw. S. F. Wahedi, stichtingariana@gmail.com .

We can end all violence against women

Stichting Ariana is een coalitiepartner van “WE CAN end all violence against women”.

 

Waarom is WE CAN een coalitiepartner van Stichting Ariana?
Onderwijs is belangrijk om als mens verder te komen in het leven. Onderwijs is vaak niet toegankelijk voor meisjes en vrouwen in bepaalde gebieden, culturen en/of landen. Dat moet wat St. Ariana betreft veranderen. Gelijke kansen voor iedereen, ook in het onderwijs.

Lees hieronder voor meer informatie over WE CAN en Stichting Ariana.

 

http://www.wecan.nl/coalitiepartner/stichting-ariana