Afghaanse mannen in boerka tegen vrouwenmishandeling

Voor het eerst in Afghanistan, zijn er op donderdag 5 maart in Kabul, meer dan tien mannelijke activisten in boerka de straat opgegaan om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen. Dit vond plaats nadat er kort geleden, in februari, een vrouwelijke activiste in een stalen vest die de vrouwelijke vormen illustreerde de straat op ging in protest tegen geweld tegen vrouwen.

mannen in boerka

 “Ik liep de straat op in boerka om te begrijpen hoe vrouwen zich in boerka voelen en hoe het is om in het dagelijkse leven lastig gevallen te worden. Ik wilde hun situatie begrijpen.”, zei een van de demonstranten.
Voor de toeschouwers was het iets nieuws: “Dit is de eerste keer dat ik zo een protest meemaak. Dit is een goede zet, het is een stap vooruit in het voordeel van de vrouwen.”

vrouw in stalen vest

Ondanks de toename van het geweld tegen vrouwen en verkrachting in Afghanistan en ondanks dat er toeschouwers waren die blij verrast reageerden, waren er helaas ook velen die de activisten in boerka en dit dappere meisje uitlachten.

Ondanks de vele tegenslagen en reacties hopen wij dat er in de toekomst nog meer moedige vrouwen en mannen de straat opgaan en opkomen voor geweld tegen vrouwen. Wij, van Stichting Ariana zijn m.n. blij verrast, dat er tegenwoordig in Afghanistan dappere Afghaanse mannen bestaan, die voor vrouwen opkomen en die voor vrouwen een verschil willen maken.

 

Voor video (BBC World) klik hier.

(bron nieuws en foto’s: www.tolonews.com, bbc persian)

Vacature nieuwe bestuursleden (fondsenwerving)

Stichting Ariana studiefonds voor Afghaanse vrouwen werft sinds 2004 fondsen ten behoeve van meisjesstudenten in Kabul, Afghanistan. De stichting geeft aan 51 meisjes, 19 middelbare scholieren en 32 meisjesstudenten tussen 15 en 25 jaar in Kabul een studietoelage van 30 resp. 40 euro per maand.

Met de financiele steun van Ariana studiefonds worden intelligente en gemotiveerde maar arme Afghaanse meisjes in Kabul in de gelegenheid gesteld hun studie te beginnen of af te ronden.

 

De doelstellingen van de stichting zijn het bevorderen van:

  • Educatie van gemotiveerde vrouwelijke studenten in Afghanistan die anders geen kans hebben om een studie te beginnen of af te ronden.
  • Emancipatie van vrouwen in Afghanistan zodat zij als een goed opgeleid vrouwelijk middenkader deel kunnen nemen aan de opbouw van Afghanistan.
  • Solidariteit tussen Nederlanders, Afghaanse-Nederlanders en Afghanen.

 

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij zijn op zoek naar (ervaren) bestuursleden die zich met name met de kernactiviteit van de Stichting bezig gaan houden: fondsenwerving. Naast fondsenwerving verwachten wij interesse om in teamverband activiteiten te organiseren en ambassadeur te zijn van de stichting.

 

Heb je interesse?

Stuur ons dan je CV en een korte motivatie toe door naar de bestuursvoorzitter en contactpersoon van de Stichting:  mw. S. F. Wahedi, stichtingariana@gmail.com .

We can end all violence against women

Stichting Ariana is een coalitiepartner van “WE CAN end all violence against women”.

 

Waarom is WE CAN een coalitiepartner van Stichting Ariana?
Onderwijs is belangrijk om als mens verder te komen in het leven. Onderwijs is vaak niet toegankelijk voor meisjes en vrouwen in bepaalde gebieden, culturen en/of landen. Dat moet wat St. Ariana betreft veranderen. Gelijke kansen voor iedereen, ook in het onderwijs.

Lees hieronder voor meer informatie over WE CAN en Stichting Ariana.

 

http://www.wecan.nl/coalitiepartner/stichting-ariana

Nieuwsbrief 22, jaargang 12

In deze nieuwsbrief en jaarverslag laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt.

Voorts willen wij middels deze nieuwsbrief onze donateurs op de hoogte brengen van de studievoortgang van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd.

Bovendien vindt u in deze nieuwsbrief dankbrieven (van de scholieren en studenten) die uit Afghanistan gestuurd zijn voor de donateurs. De brieven zijn naar het Nederlands vertaald.
Ook kunt u een kort verslag lezen over het leven van een Afghaanse vrouw in Afghanistan en een indruk krijgen over het leven wat voor ons hier in Nederland bijna niet voor te stellen is, echter helaas daar de werkelijkheid blijkt te zijn.

Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

Nieuwsbrief 22

Nieuwjaarsgroet

Beste donateur/lezer,

 

Namens Stichting Ariana en onze scholieren en studenten in Afghanistan willen wij u fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar wensen.

 

“Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others.”

 

Voorts willen wij u bedanken voor uw maandelijkse steun en daarmee voor het bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. De maandelijkse donaties verschillen van 10 euro tot 50 euro per maand. Stichting Ariana heeft jonge en oudere donateurs en zowel vaste als niet-vaste donateurs.

 

Bent u nog geen donateur maar denkt u er wel aan om een donateur te worden? Vul dan de donatieformulier in voor een eenmalige bijdrage en of vaste donateurschap.

 

Hartelijke groeten,

Stichting Ariana

Kerst