De voortgang van de leerlingen en de verslaglegging van onze Afghanistanreis – nieuwsbrief 24

In deze nieuwsbrief laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt. Afghanistan is de afgelopen tijd iets vaker in het nieuws geweest. Deze nieuwsberichten laten een verdeeld land zien, met name over de positie van de vrouw. Het jaar 2015 is een succesvol jaar geweest voor de Stichting Ariana meiden echter laat de terugblik ook een ander beeld over de vrouwen in Afghanistan zien. Aan de ene kant zagen we in 2015 dat er voor het eerst in bijna vier decennia mannen gekleed in boerka’s tegen het geweld van vrouwen protesteerden. Aan de andere kant zagen we ook, zoals in onze eerdere nieuwsbrief van juni 2015 verder toegelicht, het publiekelijk lynchen en verbranden van het lichaam van een jongedame genaamd Farkhunda. Dit was echter niet alles. In het najaar van 2015 en heden is ISIS (naast Taliban) een grote rol gaan spelen in Afghanistan en heeft steeds meer terrein veroverd in het land. Zoals De dagelijkse standaard (DDS), een Nederlandstalig politiek weblog het in juli 2015 zeer krachtig beschreef: ‘De Afghanen gaan dit jaar van de regen in de drup. De ene tiran wordt verdreven door de ergere.’ Veel Afghanen, met name jongeren, zijn na juli 2015 op de vlucht geslagen. Wellicht denkt u als lezer waarom en wat is nou de precieze oorzaak waarom Afghanen het land ontvluchten? Deze vragen en het feit dat na binnenkomst van ISIS onze partnerorganisatie twee à drie maanden onbereikbaar was baarde ons veel zorgen. Wij vroegen ons af hoe wij weer in contact konden komen met onze studenten en scholieren en of ze veilig waren. Onze zorgen over het contact met de partnerorganisatie en de onzekerheid die het binnen de stichting veroorzaakte zetten ons er aan toe om in actie te komen. De voorzitter van de stichting, mw. drs. Wahedi heeft voorgesteld om naar Afghanistan te reizen en de situatie in Afghanistan van dichtbij te ervaren. Bovendien konden wij als stichting op deze manier een beter zicht krijgen op de studenten en scholieren en op de resultaten die de stichting geboekt heeft dankzij uw donaties. In deze nieuwsbrief zullen wij deze reis verder toelichten middels beeldmateriaal.

 

5

Foto: Stichting Ariana leerlingen tijdens de groepsgesprekken met de voorzitter. November 2015, Kabul Afghanistan.

 

Verder willen wij in deze nieuwsbrief onze donateurs op de hoogte stellen van de studievoortgang van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd. Het bezoek van onze voorzitter heeft er ook voor gezorgd dat er nieuwe vrouwen en meisjes voor het schooljaar 2016 geselecteerd zijn. Deze studenten en scholieren zullen in deze nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Anders dan in andere nieuwsbrieven zullen wij in deze nieuwsbrief aandacht besteden aan het nieuwe bestuur wat in december 2015 gevormd is. Wij nemen afscheid van onze penningmeester Daan Manojlovic die samen met de voorzitter sinds het voorjaar van 2013 de stichting hebben gevormd. Voorts zullen we aandacht schenken aan enkele beslissingen die wij in 2014 en 2015 als bestuur hebben genomen en dit verder in deze nieuwsbrief aan onze donateurs toelichten.

Ook heeft Nina Crox, een 24-jarige studente “Cultures and Development studies” een stuk geschreven over haar afstudeeronderzoek waarvoor zij Stichting Ariana heeft geïnterviewd. Haar afstudeeronderzoek betreft Afghaanse vrouwen in Nederland. Mevrouw Crox wilt zich in de toekomst graag inzetten voor empowerment en participatie van vrouwen met een niet-Nederlandse afkomst in de Nederlandse samenleving. Stichting Ariana heeft op haar verzoek deelgenomen aan haar afstudeeronderzoek en steunt haar om haar doel te bereiken.

Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Stichting Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

Klik hier voor de volledige versie van de Nieuwsbrief mei 2016.

Terugblik naar TEDxDefensie

“De bioscoopzaal van de Koninklijke Militaire Academie is als ‘sinaasappelkist’. Het is een prachtig podium voor de defensieversie van TEDx, de wereldwijd populaire inspiratiebeurs. Woensdag 15 april gaven 13 sprekers in Breda de presentatie van hun leven tijdens de tweede TEDxDefensie in Breda.

 

Fereshta Wahedi, arts en voorzitter van Stichting Ariana, gaf haar toehoorders een blik op de Nederlandse krijgsmacht bezien door de ogen van een Afghaanse-Nederlandse.”

 

“12 Minuten inspireren” Defensiekrant, april 2015

 

TEDxDefensie

Aankondiging Afghanistan reis

photo-1

Foto: Voorzitter Stichting Ariana en een deel van de studenten en scholieren. Kabul, 10 november 2015.

 

Geachte donateurs en lezers,

 

Onlangs is Stichting Ariana in Afghanistan geweest om de studenten, scholieren en onze partnerorganisatie Empowerment Centre for Women (ECW) in Kabul weer eens na jaren van dichtbij te zien. We hebben de tijd genomen om met ze te praten en stil te staan bij de obstakels die zij in het dagelijkse leven als vrouw zijnde tegenkomen. Voorts hebben wij twee dagen meegelopen met de Stichting Ariana studenten en nieuwe scholieren en studenten aangenomen voor het nieuwe schooljaar (2016). Daarnaast hebben wij samen met onze scholieren, studenten en partnerorganisatie ideeën uitgewisseld over hoe wij onze rol nog sterker kunnen maken en ons in de toekomst kunnen uitbreiden met het Studiefonds voor Afghaanse vrouwen en daarmee bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan.

Binnen enkele weken komt het verslag hierover uitgebreid terug in onze nieuwsbrief. Ook zal er dit keer beeldmateriaal op de website geplaatst worden. Wij danken u voor uw geduld en tenslotte voor uw interesse, uw steun en uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

 

Hoogachtend,

 

S. F. Wahedi, Stichting Ariana

Nieuwsbrief 23, jaargang 12

In deze nieuwsbrief  laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt. Afghanistan is de afgelopen tijd iets vaker in het nieuws geweest. Deze nieuwsberichten laten een verdeeld land zien met name over de positie van de vrouw. Aan de ene kant protesteren mannen gekleed in boerka’s tegen het geweld van vrouwen. Aan de andere kant het grimmige publiekelijk lynchen en verbranden van het lichaam van Farkhunda. In deze nieuwsbrief zullen we deze gebeurtenissen verder belichten.

 

St. Ariana

Foto: St. Ariana scholieren en studenten in het kantoor van onze partner organisatie ECW in Kabul, tijdens het uitdelen van de maandelijkse studietoelages.

 

Voorts zullen wij het bijzondere verhaal van een van onze jongste Ariana scholiere, namelijk Kirishna S. Aqaa, vertellen. Daarnaast willen wij u met trots kort meedelen over de TEDx conferentie wat op 15 april 2015 in het Koninklijke militaire academie plaatsvond. De voorzitter van Stichting Ariana, mw. Wahedi, was voor deze conferentie uitgenodigd om haar levensverhaal en inbreng voor een betere wereld aan een zaal van 500 man te vertellen.

 

Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.
Klik hier voor de volledige versie van de Nieuwsbrief juni 2015.

Afghaanse nostalgie

Kabul, 1980, een bijeenkomst in de klas van mooie gestudeerde vrouwen, in een tijd waarin studeren iets ‘heel gewoon’ was voor zowel mannen als vrouwen.

 

11050259_811175675597977_3492602982323478946_n

 

Het was een tijd waarin vrouwen een keuze hadden. Een keuze om te spreken, een keuze over hun kleding en een keuze hoe te lopen op straat. Ze hadden een keuze om te studeren, ze hadden een keuze om zichzelf beter en onafhankelijk te maken. Niet alleen voor hun zelf, maar voor hun familie, voor hun gemeenschap en vaderland.

 

Wij, van Stichting Ariana, hopen dat er weer een dag komt dat meisjes voor zichzelf opstaan en gaan studeren zoals onze scholieren en studenten. Velen hebben de wil om te studeren en op deze manier onafhankelijk te worden in de mannencultuur wat in Afghanistan heerst. Echter kost studeren geld en kunnen de meisjes het financieel niet aan om te gaan studeren.

Met uw hulp kunnen wij nog meer meisjes een kans bieden om te gaan studeren en hun op deze manier een kans bieden op een toekomst in de Afghaanse maatschappij. U kunt voor dit doel geld overmaken naar ING-rekeningnummer NL70INGB008245118 in Rotterdam. Wij houden u op de hoogte van wat er met uw gift gebeurt.

(bron foto: onbekend)