De voortgang van de leerlingen 2016-2017

In deze nieuwsbrief laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt.

We zullen in dit verslag kort stilstaan bij de missie van Stichting Ariana en waarom deze missie zo belangrijk is. Verder willen wij in deze nieuwsbrief onze donateurs op de hoogte stellen van de studievoortgang van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd. Deze studenten en scholieren zullen in deze nieuwsbrief bekend worden gemaakt, aan de hand van hun levensverhalen en foto’s. Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden.

Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Stichting Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

Voortgang academisch jaar in Afghanistan

Foto: Mw. Malika Qanee (rechts) deelt op het ECW kantoor in Kabul de studietoelages uit aan de leerlingen van Stichting Ariana.

 

Geachte donateur,

 

Zoals eerder in onze nieuwsbrieven beschreven verschilt het schoolsysteem in Afghanistan uiteraard van het Nederlandse. Voor uw begrip willen wij hierbij een korte uitleg hierover geven. Het academische jaar voor basis- en middelbare scholieren begint op 20 maart en eindigt op 20 op november. Voor studenten begint het academische jaar op 20 maart en eindigt op 20 januari. In februari vindt het Concoursexamen plaats. Dit is een gestandaardiseerd staatsexamen voor scholieren. Op basis van de resultaten wordt bepaald tot welke vervolgopleidingen de scholier toegang krijgt. De studietoelages worden sinds het bezoek van Afghanistan in november 2015 ook in de vakanties doorbetaald, dit vanwege het feit dat de leerlingen in de vakantie aan cursussen deelnemen en zich voorbereiden voor het Concoursexamen of het volgende academische jaar. Vanwege het feit dat eind januari het academisch jaar eindigt voor studenten, krijgen wij in Nederland de voortgangsverslagen veelal medio februari-maart. Dit is de reden dat de voortgangsverslagen binnen een uiterlijke termijn van 6 maanden na het afloop van het boekjaar samen met het financiële jaarverslag gepubliceerd zullen worden. Wij streven ernaar om de voortgangsverslagen inclusief de foto’s van onze leerlingen eind februari 2017 op de website te publiceren en dit zoals gewoonlijk ook naar u per post te sturen. Meer informatie over het schoolsysteem kunt u terugvinden in onze nieuwsbrief 22 van 2015, jaargang 12.

 

Op het moment zijn de studietoelages tot en met januari 2017 naar onze partnerorganisatie Empowerment Centre for Women (ECW) in Kabul verzonden. De leerlingen hebben hun studietoelages tot en met november ontvangen en aankomende week zullen zij op het ECW-kantoor hun studietoelage van december en januari 2017 ontvangen.

 

Voorts willen wij u meedelen dat er de afgelopen periode veranderingen zijn gekomen aan de inhoud van onze website. Wij streven er naar de informatie voor u zo geordend en zo uitgebreid mogelijk gepubliceerd te hebben. Mocht u toch vragen/opmerkingen/adviezen hebben n.a.v. de inhoud van de website dan horen wij dat uiteraard graag van u terug.

 

Wij danken u voor uw geduld en tenslotte voor uw interesse, uw steun en uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

 

Hoogachtend,

 

drs. F. (Sarah) Wahedi

Voorzitter Stichting Ariana

Nieuwjaarswensen

Beste donateur/lezer,

 

Namens Stichting Ariana en onze scholieren en studenten in Afghanistan willen wij u alvast een voorspoedig nieuwjaar wensen.

 

“Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others.”

 


Voorts willen wij u bedanken voor uw maandelijkse steun en daarmee voor het bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. De maandelijkse donaties verschillen van 10 euro tot 50 euro per maand. Stichting Ariana heeft jonge en oudere donateurs en zowel vaste als niet-vaste donateurs.

Bent u nog geen donateur maar denkt u er wel aan om een donateur te worden? Vul dan de donatieformulier in of bezoek onze website voor meer informatie over de studenten, de Stichting en over de wijze van doneren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Stichting Ariana

Aankondiging schooljaar 2017

 

 

Beste donateur,

 

Het is alweer november 2016! Vorig jaar in november is een deel van Stichting Ariana team in Afghanistan geweest om daar een dialoog te houden met onze partnerorganisatie Education Centre for Woman en onze studenten en scholieren. Wij hebben samen met onze scholieren, studenten en partnerorganisatie ideeën uitgewisseld hebben over hoe wij onze rol nog sterker kunnen maken en ons in de toekomst kunnen uitbreiden met het Studiefonds voor Afghaanse vrouwen en daarmee bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. Voorts hadden wij enkele dagen meegelopen met de Stichting Ariana studenten en nieuwe scholieren en studenten aangenomen voor het schooljaar 2016 wat nu zijn einde lijkt te bereiken.

Het einde van 2016 betekent voor u als donateur dat er binnen enkele maanden een nieuwe jaarverslag en een nieuw financieel jaarverslag zal verschijnen op de website. In onze jaarverslag zult u op de hoogte gesteld worden van de studievoortgang van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd. Ook zullen de nieuwe studenten en scholieren bekend worden gemaakt die in 2017 met hun studiejaar zullen starten.

Momenteel kunnen wij u alreeds meedelen dat onze studenten en scholieren hun studietoelage van augustus, september, oktober en november ontvangen hebben. Ondanks dat onze studenten en scholieren uit kansarme gezinnen komen en de wintermaanden het ze absoluut niet makkelijk zal maken, geeft uw donatie ze wel hoop om door te zetten! Wellicht een leuk weetje: het feit dat grote delen van het land bestaat uit bergen en hoogvlaktes zorgt ervoor dat er grote verschillen zijn binnen temperaturen; zo heet als de zomers kunnen zijn, zo koud kan het in de wintermaanden zijn!

Wij danken u voor uw geduld en tenslotte voor uw interesse, uw steun en uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

 

Stichting Ariana

Afghanistan rouwt na zware IS-aanslag in Kabul

In Afghanistan was gisteren 23 juli uitgeroepen tot dag van nationale rouw na dubbele aanslag van IS in Kabul. Er zijn zeker 80 mensen omgekomen en rond 200 mensen gewond geraakt.

Stichting Ariana leeft mee met de slachtoffers en hun nabestanden van de verschrikkelijke aanslagen in Kabul.

 

http://nos.nl/artikel/2119313-afghanistan-rouwt-na-zware-is-aanslag-in-kabul.html