Het jaarverslag en financiële prognose 2017 – 2018

Foto: selectie nieuwe leerlingen. Juli 2017, Afghanistan Kabul.

 

Geachte donateurs,

 

Hierbij willen wij u meedelen dat u per vandaag, 1 juni 2018, het jaarverslag en het financieel verslag en prognose terug kunt vinden op de website. Het verslag gaat om het academisch jaar 2017 – 2018. Het jaarverslag zal onder andere het voortgangsverslag van het jaarlijkse bezoek (inclusief foto’s en verhalen) aan Afghanistan en de selectie van nieuwe en de voortgang van de bestaande leerlingen bevatten.

 

Voor het jaarverslag: Klik hier .

Voor het financieel jaarverslag en prognose: Klik hier .

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend,

Het bestuur van Stichting Ariana

Jaarverslag en financieel jaarverslag 2017-2018

Foto: Stg Ariana leerlingen tijdens het Afghanistan bezoek in juli 2017. Leerlingen tonen het Stg Ariana visitekaartje.

 

Geachte donateurs,

 

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen dat het jaarverslag en het financieel jaarverslag van Stichting Ariana zoals ieder jaar eind mei op de website zal verschijnen. Het jaarverslag zal onder andere het voortgangsverslag van het jaarlijkse bezoek (inclusief foto’s en verhalen) aan Afghanistan en de selectie van nieuwe en de voortgang van de bestaande leerlingen bevatten.

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend,

Het bestuur van Stichting Ariana

 

Project UNESCO door leerlingen van het Maaswaal College

De leerlingen van het Maaswaal College in Wijchen hebben Stichting Ariana voor een Unesco project geinterviewd. Daarvoor hebben zij een digitale krant gemaakt waarin Afghanistan is gekozen als onderwerp. Zij hebben diverse belangrijke onderwerpen aangekaart zoals bijvoorbeeld de rol van religie binnen de politiek en oorlog, de invloed van buitenlandse troepen, onderwijs en vrouwenrechten, toekomstperspectief van Afghaanse Nederlanders en tenslotte de economische vooruitgang.

 

 

Klik hier om het (digitale) blad te weergeven.

De voortgang van de leerlingen 2016-2017

In deze nieuwsbrief laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt.

We zullen in dit verslag kort stilstaan bij de missie van Stichting Ariana en waarom deze missie zo belangrijk is. Verder willen wij in deze nieuwsbrief onze donateurs op de hoogte stellen van de studievoortgang van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd. Deze studenten en scholieren zullen in deze nieuwsbrief bekend worden gemaakt, aan de hand van hun levensverhalen en foto’s. Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden.

Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Stichting Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

Voortgang academisch jaar in Afghanistan

Foto: Mw. Malika Qanee (rechts) deelt op het ECW kantoor in Kabul de studietoelages uit aan de leerlingen van Stichting Ariana.

 

Geachte donateur,

 

Zoals eerder in onze nieuwsbrieven beschreven verschilt het schoolsysteem in Afghanistan uiteraard van het Nederlandse. Voor uw begrip willen wij hierbij een korte uitleg hierover geven. Het academische jaar voor basis- en middelbare scholieren begint op 20 maart en eindigt op 20 op november. Voor studenten begint het academische jaar op 20 maart en eindigt op 20 januari. In februari vindt het Concoursexamen plaats. Dit is een gestandaardiseerd staatsexamen voor scholieren. Op basis van de resultaten wordt bepaald tot welke vervolgopleidingen de scholier toegang krijgt. De studietoelages worden sinds het bezoek van Afghanistan in november 2015 ook in de vakanties doorbetaald, dit vanwege het feit dat de leerlingen in de vakantie aan cursussen deelnemen en zich voorbereiden voor het Concoursexamen of het volgende academische jaar. Vanwege het feit dat eind januari het academisch jaar eindigt voor studenten, krijgen wij in Nederland de voortgangsverslagen veelal medio februari-maart. Dit is de reden dat de voortgangsverslagen binnen een uiterlijke termijn van 6 maanden na het afloop van het boekjaar samen met het financiële jaarverslag gepubliceerd zullen worden. Wij streven ernaar om de voortgangsverslagen inclusief de foto’s van onze leerlingen eind februari 2017 op de website te publiceren en dit zoals gewoonlijk ook naar u per post te sturen. Meer informatie over het schoolsysteem kunt u terugvinden in onze nieuwsbrief 22 van 2015, jaargang 12.

 

Op het moment zijn de studietoelages tot en met januari 2017 naar onze partnerorganisatie Empowerment Centre for Women (ECW) in Kabul verzonden. De leerlingen hebben hun studietoelages tot en met november ontvangen en aankomende week zullen zij op het ECW-kantoor hun studietoelage van december en januari 2017 ontvangen.

 

Voorts willen wij u meedelen dat er de afgelopen periode veranderingen zijn gekomen aan de inhoud van onze website. Wij streven er naar de informatie voor u zo geordend en zo uitgebreid mogelijk gepubliceerd te hebben. Mocht u toch vragen/opmerkingen/adviezen hebben n.a.v. de inhoud van de website dan horen wij dat uiteraard graag van u terug.

 

Wij danken u voor uw geduld en tenslotte voor uw interesse, uw steun en uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

 

Hoogachtend,

 

drs. F. (Sarah) Wahedi

Voorzitter Stichting Ariana