Bestuurswisseling

In 1995 werd tijdens de United Nations Fourth Conference on Women in Bejing toegang tot educatie benoemd als een van de belangrijkste voorwaarden voor de emancipatie van vrouwen. Volgens recente cijfers van het CEDAW – het Verenigde Naties orgaan dat zich toelegt op het elimineren van seksediscriminatie wereldwijd – kan slechts 12% van de Afghaanse vrouwen lezen, en heeft 38% van de kinderen van schoolgaande leeftijd in Afghanistan geen toegang tot onderwijs op basisniveau. Dat cijfer is nog schrijnender als wordt meegerekend dat het grotendeels meisjes betreft die worden uitgesloten.

Sinds haar oprichting in 2003 heeft Stichting Ariana zich ingezet voor de emancipatie van vrouwen in Afghanistan. Vanuit de gedachte dat educatie de sleutel is tot emancipatie en participatie biedt de Stichting al tien jaar financiële steun aan Afghaanse meisjes en vrouwen die een opleiding willen volgen. Dankzij de bijdragen van onze donateurs hebben tussen 2004 en 2013 tientallen Afghaanse meisjes en vrouwen een toelage ontvangen om een middelbare school- of universitaire opleiding te volgen.

In 2013 is een nieuw bestuur van Stichting Ariana aangetreden. De officiële bestuurswisseling vond plaats op 13 juli 2013 in Maastricht. Een structurele verbetering van de positie van vrouwen in Afghanistan vereist langdurige betrokkenheid. Het nieuwe bestuur van Stichting Ariana bouwt daarom voort op het werk dat het eerste bestuur de afgelopen tien jaar heeft verricht. Ook stelt het bestuur als doel Ariana onder brede, landelijke aandacht te brengen, fondsen te genereren en activiteiten te organiseren. ‘We hebben veel leuke ideeën en bereiden initiatieven voor om nog meer donateurs te werven voor onze doelstelling: het financieel ondersteunen van studerende Afghaanse meisjes en vrouwen,’ zegt voorzitter Anya Wiersma.
Het nieuwe bestuur van de Stichting bestaat opnieuw uit een diverse groep mensen, die zich vol overtuiging zal toeleggen op deze taken. De nieuwe bestuursleden stellen zich in een apart bericht voor.