Aankondiging Afghanistan reis

photo-1

Foto: Voorzitter Stichting Ariana en een deel van de studenten en scholieren. Kabul, 10 november 2015.

 

Geachte donateurs en lezers,

 

Onlangs is Stichting Ariana in Afghanistan geweest om de studenten, scholieren en onze partnerorganisatie Empowerment Centre for Women (ECW) in Kabul weer eens na jaren van dichtbij te zien. We hebben de tijd genomen om met ze te praten en stil te staan bij de obstakels die zij in het dagelijkse leven als vrouw zijnde tegenkomen. Voorts hebben wij twee dagen meegelopen met de Stichting Ariana studenten en nieuwe scholieren en studenten aangenomen voor het nieuwe schooljaar (2016). Daarnaast hebben wij samen met onze scholieren, studenten en partnerorganisatie ideeën uitgewisseld over hoe wij onze rol nog sterker kunnen maken en ons in de toekomst kunnen uitbreiden met het Studiefonds voor Afghaanse vrouwen en daarmee bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan.

Binnen enkele weken komt het verslag hierover uitgebreid terug in onze nieuwsbrief. Ook zal er dit keer beeldmateriaal op de website geplaatst worden. Wij danken u voor uw geduld en tenslotte voor uw interesse, uw steun en uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

 

Hoogachtend,

 

S. F. Wahedi, Stichting Ariana