Archief voor juni 2018

Nieuwe levensverhalen

Geachte donateur,

 

Hierbij willen wij u meedelen dat er nieuwe levensverhalen op de website zijn toegevoegd. In de loop van het jaar zullen er verder nog meer nieuwe levensverhalen toegevoegd worden. Hou onze website in de gaten!

 

Wij danken u voor uw geduld en tenslotte voor uw interesse, uw steun en uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

 

Hoogachtend,

Stichting Ariana

Het jaarverslag en financiële prognose 2017 – 2018

Foto: selectie nieuwe leerlingen. Juli 2017, Afghanistan Kabul.

 

Geachte donateurs,

 

Hierbij willen wij u meedelen dat u per vandaag, 1 juni 2018, het jaarverslag en het financieel verslag en prognose terug kunt vinden op de website. Het verslag gaat om het academisch jaar 2017 – 2018. Het jaarverslag zal onder andere het voortgangsverslag van het jaarlijkse bezoek (inclusief foto’s en verhalen) aan Afghanistan en de selectie van nieuwe en de voortgang van de bestaande leerlingen bevatten.

 

Voor het jaarverslag: Klik hier .

Voor het financieel jaarverslag en prognose: Klik hier .

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend,

Het bestuur van Stichting Ariana