Archief voor oktober 2013

Jubileumboekje 10 jaar ondersteuning Afghaanse scholieren en studentes

Ter ere van het tienjarig bestaan van Stichting Ariana stelde Ruth de Kanter een jubileumuitgave samen, http://www.stichtingariana.nl/cms/wp-content/uploads/2013/10/Lustrumboekje-10-jaar-Ariana.pdf

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

 

Voorzitter, Fereshta S. Wahedi
‘Ik ben van oorsprong Afghaans. Ik zit in het laatste jaar van mijn studie geneeskunde. Mijn inziens kan alleen educatie tegenwicht bieden aan oeroude Afghaanse tradities, waarin mannen de hoofdrol spelen en die van ‘binnenuit’ overwinnen. Educatie kan zorgen voor veranderingen van gedrag en visies die al eeuwen van generatie op generatie worden doorgegeven.’

 

Penningmeester, Daan Manojlovic 
‘Ik geloof dat kleine initiatieven niet alleen effect hebben op individuen, maar ook structurele veranderingen teweeg kunnen brengen op maatschappelijk niveau. Door mijn werk bij Stichting Ariana hoop ik bij te dragen aan de verbetering van de positie van vrouwen in Afghanistan.’

 

Anya en Daan

Bestuurswisseling

In 1995 werd tijdens de United Nations Fourth Conference on Women in Bejing toegang tot educatie benoemd als een van de belangrijkste voorwaarden voor de emancipatie van vrouwen. Volgens recente cijfers van het CEDAW – het Verenigde Naties orgaan dat zich toelegt op het elimineren van seksediscriminatie wereldwijd – kan slechts 12% van de Afghaanse vrouwen lezen, en heeft 38% van de kinderen van schoolgaande leeftijd in Afghanistan geen toegang tot onderwijs op basisniveau. Dat cijfer is nog schrijnender als wordt meegerekend dat het grotendeels meisjes betreft die worden uitgesloten.

Sinds haar oprichting in 2003 heeft Stichting Ariana zich ingezet voor de emancipatie van vrouwen in Afghanistan. Vanuit de gedachte dat educatie de sleutel is tot emancipatie en participatie biedt de Stichting al tien jaar financiële steun aan Afghaanse meisjes en vrouwen die een opleiding willen volgen. Dankzij de bijdragen van onze donateurs hebben tussen 2004 en 2013 tientallen Afghaanse meisjes en vrouwen een toelage ontvangen om een middelbare school- of universitaire opleiding te volgen.

In 2013 is een nieuw bestuur van Stichting Ariana aangetreden. De officiële bestuurswisseling vond plaats op 13 juli 2013 in Maastricht. Een structurele verbetering van de positie van vrouwen in Afghanistan vereist langdurige betrokkenheid. Het nieuwe bestuur van Stichting Ariana bouwt daarom voort op het werk dat het eerste bestuur de afgelopen tien jaar heeft verricht. Ook stelt het bestuur als doel Ariana onder brede, landelijke aandacht te brengen, fondsen te genereren en activiteiten te organiseren. ‘We hebben veel leuke ideeën en bereiden initiatieven voor om nog meer donateurs te werven voor onze doelstelling: het financieel ondersteunen van studerende Afghaanse meisjes en vrouwen,’ zegt voorzitter Anya Wiersma.
Het nieuwe bestuur van de Stichting bestaat opnieuw uit een diverse groep mensen, die zich vol overtuiging zal toeleggen op deze taken. De nieuwe bestuursleden stellen zich in een apart bericht voor.

 

 

 

Film Buddha collapsed out of shame

Een prachtige, maar ook schrijnende film over een 6-jarige meisje dat alles op alles zet om naar school te gaan. Ze moet daarbij vele hindernissen overwinnen maar het doorzettingsvermogen van het meisje is uitzonderlijk.
http://images.moviepostershop.com/buddha-collapsed-out-of-shame-movie-poster-2007-1020419796.jpg

Feestelijke viering tweede lustrum Ariana

4 okt 2de lustrum Ariana

Vrijdag 4 oktober werd het tweede lustrum gevierd van Stichting Ariana, studiefonds voor Afghaanse vrouwen en meisjes. Stichting Ariana is in 2003 opgericht en vierde op 4 october haar 10-jarig bestaan. Het resultaat van ons studiefonds werd zichtbaar door projectie van de vele foto’s van de scholieren en studentes, de leslokalen en hun rapporten. Oud-bestuursleden deden verslag van de groei van het aantal meisjes en vrouwen dat dankzij de vele donateurs van Stichting Ariana kon en kan studeren in  Kabul, Afghanistan.
Maaike Meijer, lid van het Comité van Aanbeveling sprak warme woorden en Asifa, oud vicevoorzitter las brieven voor van meisjes die dankzij Ariana (hebben) kunnen studeren.
Van het oude bestuur werd op 4 oktober afscheid genomen. Er waren vele lovende woorden voor Ruth de Kanter, oud voorzitter en Anne Lewerissa, oud penningmeester. Ze werden bedankt voor hun enorme inzet en passie voor Stichting Ariana.
Vervolgens stelde Anya Wiersma, de nieuwe voorzitter zich voor. Ze vertelde over de plannen van het nieuwe bestuur. De ambitie van het nieuwe bestuur is om Stichting Ariana landelijke bekendheid te geven. De stichting lijkt nu nadrukkelijk gekoppeld te zijn aan Maastricht, maar verdient landelijke aandacht! Ook wil Stichting Ariana samenwerkingsverbanden smeden, activiteiten organiseren en zichtbaar aanwezig zijn bij festivals als Dunya en Mundiaal festival.
Stichting Ariana heeft ook een Twitteraccount gekregen, @St_Ariana. Daar zijn de activiteiten van de stichting te volgen.

 

4 okt 2de lustrum Ariana 5

 

4 okt 2de lustrum Ariana 6

 

4 okt 2de lustrum Ariana 3

 

4 okt 2de lustrum Ariana 7

 

4 okt 2de lustrum Ariana 9

 

4 okt 2de lustrum Ariana 10