Voortgang academisch jaar in Afghanistan

Foto: Mw. Malika Qanee (rechts) deelt op het ECW kantoor in Kabul de studietoelages uit aan de leerlingen van Stichting Ariana.

 

Geachte donateur,

 

Zoals eerder in onze nieuwsbrieven beschreven verschilt het schoolsysteem in Afghanistan uiteraard van het Nederlandse. Voor uw begrip willen wij hierbij een korte uitleg hierover geven. Het academische jaar voor basis- en middelbare scholieren begint op 20 maart en eindigt op 20 op november. Voor studenten begint het academische jaar op 20 maart en eindigt op 20 januari. In februari vindt het Concoursexamen plaats. Dit is een gestandaardiseerd staatsexamen voor scholieren. Op basis van de resultaten wordt bepaald tot welke vervolgopleidingen de scholier toegang krijgt. De studietoelages worden sinds het bezoek van Afghanistan in november 2015 ook in de vakanties doorbetaald, dit vanwege het feit dat de leerlingen in de vakantie aan cursussen deelnemen en zich voorbereiden voor het Concoursexamen of het volgende academische jaar. Vanwege het feit dat eind januari het academisch jaar eindigt voor studenten, krijgen wij in Nederland de voortgangsverslagen veelal medio februari-maart. Dit is de reden dat de voortgangsverslagen binnen een uiterlijke termijn van 6 maanden na het afloop van het boekjaar samen met het financiële jaarverslag gepubliceerd zullen worden. Wij streven ernaar om de voortgangsverslagen inclusief de foto’s van onze leerlingen eind februari 2017 op de website te publiceren en dit zoals gewoonlijk ook naar u per post te sturen. Meer informatie over het schoolsysteem kunt u terugvinden in onze nieuwsbrief 22 van 2015, jaargang 12.

 

Op het moment zijn de studietoelages tot en met januari 2017 naar onze partnerorganisatie Empowerment Centre for Women (ECW) in Kabul verzonden. De leerlingen hebben hun studietoelages tot en met november ontvangen en aankomende week zullen zij op het ECW-kantoor hun studietoelage van december en januari 2017 ontvangen.

 

Voorts willen wij u meedelen dat er de afgelopen periode veranderingen zijn gekomen aan de inhoud van onze website. Wij streven er naar de informatie voor u zo geordend en zo uitgebreid mogelijk gepubliceerd te hebben. Mocht u toch vragen/opmerkingen/adviezen hebben n.a.v. de inhoud van de website dan horen wij dat uiteraard graag van u terug.

 

Wij danken u voor uw geduld en tenslotte voor uw interesse, uw steun en uw vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Wij geloven dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

 

Hoogachtend,

 

drs. F. (Sarah) Wahedi

Voorzitter Stichting Ariana