Home

Stichting Ariana wil met het Studiefonds voor Afghaanse vrouwen bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. Onze kernactiviteit is fondsenwerven voor studietoelagen van Afghaanse scholieren en studentes.

logo anbi - algemeen nut beogende instelling

Laatste berichten

Voortgang academisch jaar in Afghanistan

Foto: Mw. Malika Qanee (rechts) deelt op het ECW kantoor in Kabul de studietoelages uit aan de leerlingen van Stichting Ariana.   Geachte donateur,   Zoals eerder in onze nieuwsbrieven beschreven verschilt het schoolsysteem in Afghanistan uiteraard van het Nederlandse. Voor uw begrip willen wij hierbij een korte uitleg hierover geven. Het academische jaar voor basis- en middelbare scholieren begint op 20 maart en eindigt op 20 op november. Voor studenten begint het academische jaar op 20 maart en eindigt op 20 … Lees verder over Voortgang academisch jaar in Afghanistan

Nieuwjaarswensen

Beste donateur/lezer,   Namens Stichting Ariana en onze scholieren en studenten in Afghanistan willen wij u alvast een voorspoedig nieuwjaar wensen.   “Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others.”   Voorts willen wij u bedanken voor uw maandelijkse steun en daarmee voor het bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. De maandelijkse donaties verschillen van 10 euro tot 50 euro per maand. Stichting Ariana heeft … Lees verder over Nieuwjaarswensen

Aankondiging schooljaar 2017

    Beste donateur,   Het is alweer november 2016! Vorig jaar in november is een deel van Stichting Ariana team in Afghanistan geweest om daar een dialoog te houden met onze partnerorganisatie Education Centre for Woman en onze studenten en scholieren. Wij hebben samen met onze scholieren, studenten en partnerorganisatie ideeën uitgewisseld hebben over hoe wij onze rol nog sterker kunnen maken en ons in de toekomst kunnen uitbreiden met het Studiefonds voor Afghaanse vrouwen en daarmee bijdragen aan … Lees verder over Aankondiging schooljaar 2017