Home

Stichting Ariana wil met het Studiefonds voor Afghaanse vrouwen bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. Onze kernactiviteit is fondsenwerven voor studietoelagen van Afghaanse scholieren en studentes.

logo anbi - algemeen nut beogende instelling

Laatste berichten

De voortgang van de leerlingen 2016-2017

In deze nieuwsbrief laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt. We zullen in dit verslag kort stilstaan bij de missie van Stichting Ariana en waarom deze missie zo belangrijk is. Verder willen wij in deze nieuwsbrief onze donateurs op de hoogte stellen van de studievoortgang van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd. Deze studenten en scholieren zullen in deze nieuwsbrief bekend worden gemaakt, aan … Lees verder over De voortgang van de leerlingen 2016-2017

Voortgang academisch jaar in Afghanistan

Foto: Mw. Malika Qanee (rechts) deelt op het ECW kantoor in Kabul de studietoelages uit aan de leerlingen van Stichting Ariana.   Geachte donateur,   Zoals eerder in onze nieuwsbrieven beschreven verschilt het schoolsysteem in Afghanistan uiteraard van het Nederlandse. Voor uw begrip willen wij hierbij een korte uitleg hierover geven. Het academische jaar voor basis- en middelbare scholieren begint op 20 maart en eindigt op 20 op november. Voor studenten begint het academische jaar op 20 maart en eindigt op 20 … Lees verder over Voortgang academisch jaar in Afghanistan

Nieuwjaarswensen

Beste donateur/lezer,   Namens Stichting Ariana en onze scholieren en studenten in Afghanistan willen wij u alvast een voorspoedig nieuwjaar wensen.   “Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others.”   Voorts willen wij u bedanken voor uw maandelijkse steun en daarmee voor het bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. De maandelijkse donaties verschillen van 10 euro tot 50 euro per maand. Stichting Ariana heeft … Lees verder over Nieuwjaarswensen