Home

Stichting Ariana wil met het Studiefonds voor Afghaanse vrouwen bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. Onze kernactiviteit is fondsenwerven voor studietoelagen van Afghaanse scholieren en studentes.

logo anbi - algemeen nut beogende instelling

Laatste berichten

Afghaanse diaspora in Europa

Dear sponsors,   Today we came across this letter and this guide, which we should have shared a lot earlier with you. It is a guide presenting promising developments projects implemented by Afghan diaspora organisations in Europe, including Ariana Foundation; stichting Ariana, studiefonds voor Afghaanse vrouwen! For those interested we will briefly share the parts about our foundation; stichting Ariana studiefonds voor Afghaanse vrouwen.      

Interview met NOS

Geachte lezers,   Gisteren is de voorzitter van de stichting geïnterviewd door NOS over de verschrikkelijke situatie omtrent Australische militairen in Afghanistan. Het interview kunt u terugvinden via de onderstaande link. https://nos.nl/artikel/2357274-de-giftige-cocktail-die-australische-militairen-tot-oorlogsmisdaden-dreef.html

Jaarverslag en financieel verslag studiejaar 2019-2020

Foto: Interview van mw. F. Wahedi (voorzitter van de stichting) met NOS , september 2019 Nederland.   Geachte donateurs,   Hierbij willen wij u meedelen dat u het jaarverslag en het financieel verslag en prognose terug kunt vinden op de website onder het kopje “organisatie”. De twee verslagen gaan over het academisch jaar 2019 – 2020. Het jaarverslag zal onder andere de voortgang van de leerlingen bevatten.   Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.   Hoogachtend, Het bestuur van Stichting … Lees verder over Jaarverslag en financieel verslag studiejaar 2019-2020